Moeilijk besluit over de Posbank

Posbank.jpeg 14:54

Een terugblik van onze Rhedense fractie op de Raadsvergadering van 18 oktober.

(door Hendri Witteveen, fractievoorzitter CU Rheden)

Woensdagmorgen 19 oktober tegen één uur heeft de raad een besluit genomen over de toegankelijkheid van de Posbank. Van 1 april t/m 31 oktober wordt het rondje Posbank in de weekenden en op feestdagen onmogelijk gemaakt voor gemotoriseerd verkeer.

Teleurstelling
Dit besluit wijkt af van het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op grond van een zorgvuldig proces met een groot aantal betrokkenen. Het voorstel, “scenario C”, was om alle wegen op de hei permanent te sluiten voor gemotoriseerd verkeer zodra de toegang op een andere manier gegarandeerd was. Daarbij werd gedacht aan elektrische busjes. De bij de voorbereiding betrokkenen zijn zeer teleurgesteld over het besluit.

Probleem
De Veluwezoom en in het bijzonder het gebied rond de Posbank is een van de mooiste gebieden van Nederland. Dit trekt vele bezoekers. Die grote aantallen bezoekers hebben invloed op de natuur, elkaar en de omwonenden. Al jaren leidt dat tot problemen.

Toekomst
De ChristenUnie ziet in Scenario C een toekomstperspectief waarin ook bij verder toenemende bezoekersaantallen recreatie en natuur in balans kunnen worden gebracht. Er zijn nu kansen om maatregelen te treffen en de weg naar de toekomst in te slaan. Volgens ons is het beperken van het gemotoriseerd verkeer noodzakelijk voor de natuur, de omwonenden en de recreanten zelf. Maar we zijn ons ervan bewust dat de nieuwe situatie een grote verandering is. Dat vraagt gewenning. Op weg naar die toekomst moet het bezoek ook steeds mogelijk blijven. Daarvoor hebben ook wij een voorstel ingediend, namelijk om het rondje Posbank voor gemotoriseerd verkeer permanent tegen te gaan, als tussenstap. Dit heeft het niet gehaald.

Vervolg
Het college moet nu een plan proberen te maken op basis van het genomen besluit. Begin volgend jaar komt dat naar de raad. We wachten met spanning af. Er moet iets gebeuren. We willen gericht zijn op de toekomst, dat betekent dat we ons niet vast moeten bijten in de verworvenheden van nu. We willen een balans zoeken tussen natuur en recreatie, dat vraagt aanpassingen. Betrokkenen zeggen: “Een rondje Posbank moet plaats maken voor een dagje Veluwezoom”. Dat lijkt ons een goed uitgangspunt.

« Terug