Verkiezingsprogramma 2022-2026

Verkiezingsprogramma 2022-2026

ChristenUnie wil ‘recht doen’ aan samenleving met nieuw verkiezingsprogramma

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, publiceerde de ChristenUnie in de gemeente Rheden haar nieuwe verkiezingsprogramma. Het document met uitgangspunten en plannen kreeg het motto ‘Samen recht doen’ en legt daarbij nadruk op het ‘recht doen’ aan natuur, ouderen, woonwensen en de individuele
burger.

Hendri Witteveen, lijsttrekker voor de ChristenUnie: “Deze verkiezingen gaan in de eerste plaats niet over standpunten, maar over mensen. Over jou en over mij. Ze gaan over ons en de manier hoe we willen samenleven in de gemeente Rheden. Wij presenteren een verkiezingsprogramma vol plannen, die laten zien dat de ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin aandacht is voor wat echt telt”.

Recht doen aan natuur

Eén van de vier thema’s tijdens de verkiezingen is het ‘recht doen aan natuur’. Een goede biodiversiteit is cruciaal voor de unieke omgeving van de gemeente Rheden, tussen Veluwezoom en IJssel. “Daarom willen wij bij ieder besluit recht doen aan de bescherming van natuur en keuzes maken die goed zijn voor Gods schepping. Bij het isoleren van woningen en het beheer van de
openbare ruimte willen we aandacht voor leefruimte van planten en dieren.”

Recht doen aan ouderen

Aandacht in het verkiezingsprogramma is er ook voor ouderen. De ChristenUnie vindt dat ouderen een belangrijke rol hebben in onze samenleving. Daarom zet de ChristenUnie zich er samen met hen voor in dat zij in onze gemeente waardig ouder kunnen worden en volop mee blijven doen. Maatschappelijke voorzieningen, geloofsgemeenschappen en verenigingen in de dorpskernen van
Rheden zijn daarvoor belangrijk en kunnen op de steun van de partij rekenen.

Recht doen aan woonwensen

De ChristenUnie zet ook in op meer levensloopbestendige woningen voor senioren. “Als zij kunnen doorstromen, ontstaan er immers ook meer kansen voor starters”, zo geeft Hendri aan. Daarbij zet de partij bij nieuwbouw in op 30% sociale huur. “We streven naar binnenstedelijke verdichting en een goede mix van goedkope en duurdere woningen per wijk. Samen zorgen we ervoor dat Rheden een goede woonplek blijft voor jong en oud.”

Recht doen aan jou

De politici van de ChristenUnie maken deel uit van een beweging van maatschappelijk betrokken christenen die op tal van plekken in de samenleving hun geloof een stem geven en werken aan een betere samenleving. Voor de ChristenUnie in Rheden is het daarbij belangrijk om te streven naar een dienende overheid, die uitgaat van vertrouwen. Hendri Witteveen: “De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om initiatieven van inwoners verder te brengen. We luisteren naar inwoners en verzanden niet in regels. Wij geloven dat er juist in onze kleine gemeente ruimte is voor oplossingen op maat.”

Lees HIER ons programma 2022-2026