Over ons

Wie zijn wij!

ChristenUnie Rheden/Rozendaal functioneert sinds 2001 als een politieke fusie tussen RPF en GPV. Voor die datum was er al een vergaande samenwerking tussen de beide partijen. Onder de naam RPF/GPV wordt al reeds lange tijd één raadszetel binnengehaald in de gemeente Rheden. Sinds de ledenvergadering van november 2003 is de ChristenUnie ook in Rheden officieel één partij. Hoewel de gemeente Rheden de enige gemeente is met een ChristenUnie-raadslid vallen ook de leden in de gemeente Doesburg onder het bestuur van de kiesvereniging Rheden.

De kiesvereniging heeft op dit moment circa 36 leden. Naast het bestuur is er een fractie bestaande uit 1 gemeenteraadslid (Hendri Witteveen), ondersteund door een steunfractie van 2 leden.

Ook u kunt lid worden van de ChristenUnie. Via het formulier kunt u zich aanmelden als lid van de landelijke CU. U wordt dan automatisch ingedeeld in de kiesvereniging waar uw woonplaats onder valt.

Stabiel
De ChristenUnie is een betrouwbare partij, die graag verantwoordelijkheid neemt en stabiliteit brengt (in bestuur - lokaal, provinciaal en landelijk - en samenleving), juist in tijden van crises.
De ChristenUnie gaat niet mee met hypes en kiest niet voor de gemakkelijke korte termijn-oplossingen, maar zet zich in voor rechtvaardig, duurzaam lange termijn-beleid.
De ChristenUnie bestaat 18 jaar. In die 18jaar is zij gegroeid, onder meer in aantallen raadsleden, statenleden en wethouders, en is zij voor het eerst toegetreden tot provinciale colleges en tot de landelijke regering. Zij is daardoor invloedrijker geworden. In dat alles is de ChristenUnie zichzelf gebleven.

Betrokken
De ChristenUnie is een christelijk-sociale partij die dicht bij mensen wil staan, zich voor hen wil inzetten en gericht is op samen werken. Niet voor niets was de slogan in 2006 Voor elkaar. Wij hebben oog voor elkaar en vooral voor wat kwetsbaar is.
De ChristenUnie zet zich in voor een dienstbare overheid met integere politici en een dienstbare samenleving met vitale maatschappelijke organisaties en stabiele gezinnen.

De ChristenUnie is een stabiele partij van betrokken christenen.