Over ons

Wie zijn wij!

ChristenUnie Rheden functioneert sinds 2000. Voor die datum was er al een vergaande samenwerking tussen RPF en GPV die gezamelijk 1 raadszetel in mochten nemen in de gemeente Rheden.  Hoewel binnen de afdeling Rheden deze gemeente de enige is met een ChristenUnie-raadslid vallen ook de leden in de gemeente Doesburg en Rozendaal onder het bestuur van de afdeling Rheden.

De afdeling heeft op dit moment circa 65 leden. Naast het bestuur is er een fractie bestaande uit 1 gemeenteraadslid (Hendri Witteveen), ondersteund door een steunfractie van 2 leden.

Ook u kunt lid worden van de ChristenUnie. Via het formulier (https://www.christenunie.nl/welkom) kunt u zich aanmelden als lid van de landelijke CU. U wordt dan automatisch ingedeeld in de kiesvereniging waar uw woonplaats onder valt. 

Stabiel
De ChristenUnie is een betrouwbare partij, die graag verantwoordelijkheid neemt en stabiliteit brengt (in bestuur - lokaal, provinciaal en landelijk - en samenleving), juist in tijden van crises.
De ChristenUnie gaat niet mee met hypes en kiest niet voor de gemakkelijke korte termijn-oplossingen, maar zet zich in voor rechtvaardig, duurzaam lange termijn-beleid.
De ChristenUnie bestaat sinds het jaar 2000, in deze tijd is zij gegroeid, onder meer in aantallen raadsleden, statenleden en wethouders, en is zij voor het eerst toegetreden tot provinciale colleges en tot de landelijke regering. Zij is daardoor invloedrijker geworden. In dat alles is de ChristenUnie zichzelf gebleven.

Betrokken
De ChristenUnie is een christelijk-sociale partij die dicht bij mensen wil staan, zich voor hen wil inzetten en gericht is op samen werken. Niet voor niets is de slogan 'Geef geloof een stem'
De ChristenUnie zet zich in voor een dienstbare overheid met integere politici en een dienstbare samenleving met vitale maatschappelijke organisaties en stabiele gezinnen.

De ChristenUnie is een stabiele partij van betrokken christenen.