Wind en zon

20210314_174553.jpgdonderdag 10 juni 2021 08:56

Op 8 en 9 juni heeft de gemeenteraad van Rheden besproken hoe we in de gemeente Rheden duurzame energie kunnen
opwekken, een belangrijk en beladen onderwerp.

We moeten nu in actie komen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Energiebesparing staat voorop. Maar ook grootschalige energieopwekking in de vorm van zonnevelden en windmolens is noodzakelijk. Dit vraagt offers wat betreft landschap en natuur, die willen we wel zoveel mogelijk beperken.

We zijn ons bewust van de gezondheidsrisico’s die windmolens kunnen opleveren vooral door laag frequent geluid. Dat alles vraagt regels. Er leven veel vragen over. Daarom is de ChristenUnie blij met het voorstel hiervoor een burgerforum in te stellen. Hierin kan een aantal inwoners met ondersteuning van deskundigen samen nadenken over de te stellen regels. Om zo een zwaarwegend advies aan de raad te geven. De ChristenUnie verwacht hier veel van. We hebben
aangedrongen op een duidelijk besluit en dat is er gekomen, ook door de inzet van de collega’s van CDA, VVD en D66.


De tijd dringt. De klimaatverandering heeft nu al grote consequenties voor mensen in andere, vaak arme gebieden. Hen wordt niets gevraagd....leveren zij geen gezondheid in? We zijn dankbaar voor de ruimte die andere gemeenten in de RES kunnen en willen geven aan zon en wind. Hoe solidair kunnen we zijn ten opzichte van hen, bijvoorbeeld door recreanten uit de regio gastvrij te ontvangen?


Het wordt tijd om er samen de schouders onder te zetten. Wat kunnen u en ik nu doen om energie te besparen?


Hendri Witteveen, Fractievoorzitter ChristenUnie Rheden

« Terug