Digitale beraadslagingen over wonen in de gemeente Rheden

Gemeentehuiswoensdag 31 maart 2021 07:47

De agenda van de raadsvergadering in de gemeente Rheden van 30 maart 2021 was niet bijzonder zwaar. Twee bespreekstukken. Een rode draad door de vergadering was de zorg die raadsbreed leeft over woonruimte in de gemeente, vooral voor starters.

 

Dit werd het meest concreet in de Beleidsnotitie Bouwen op achterterreinen. Opgesteld naar aanleiding van een motie van de VVD, mede door de ChristenUnie ingediend. De ruimte om woningen te bouwen in Rheden is erg beperkt. We hadden er moeite mee, dat initiatieven om iets te bouwen op achterterreinen (vaak in de plaats van verouderde bedrijven) veelal op heel veel weerstand stuitte. Met die motie sprak de raad in juli 2020 uit positief tegenover het bebouwen van achterterreinen te staan en gaf het college opdracht hier beleid voor te maken.

 

De raad werd verrast door een korte en heldere notitie. Maar zoals de voorzitter zei, leek het erop dat hoe korter de notitie is, hoe langer de discussie erover. GroenLinks en D66 stelden voor te onderzoeken of een deel van het financieel voordeel dat de eigenaar van het bouwen heeft te gebruiken voor een omgevingsfonds. Daar is van alles over te zeggen en het helpt niet dat dit allemaal digital moet. We hebben bepleit dit meer algemeen te bezien omdat het hier het om heel kleine projecten gaat. GL en D66 komen er op terug. De beleidsnotitie is met algemene stemmen aangenomen. GL en D66 komen de volgende maand terug met een aangepaste motie.

 

De komende maanden hebben we veel zware besluiten te nemen, onder meer over de begroting en de warmte- en energietransitie. Het worden zware maanden.

« Terug

Reacties op 'Digitale beraadslagingen over wonen in de gemeente Rheden'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.