Eerste raadsvergadering 2021, 26 januari

de steeg gemeentehuis.jpg 16:34

Corona

Op vragen van het CDA heeft het college inzicht gegeven in wat de gemeente doet aan de gevolgen van Corona. Vooral de steun aan de ondernemers en het organiseren van activiteiten voor de jeugd vragen veel aandacht. We zijn blij dat we nog niet te maken hebben gehad met rellen zoals die elders hebben plaatsgevonden. Het is vooral voor jeugd, ondernemers en ouderen een moeilijke tijd. De fractie van de ChristenUnie heeft veel waardering voor de inzet van velen die er het beste van proberen te maken.

Openbare verlichting

De raad heeft het beleidsplan openbare verlichting vastgesteld. Het belangrijkste is dat we de komende jaren helemaal overgaan naar LED. Dat bespaart veel energie. De ChristenUnie heeft een amendement van de VVD medeondertekend om het energiegebruik van de verlichting te volgen. Energiebesparing is een speerpunt van ons als eerste en belangrijke stap naar een duurzaam energiegebruik. De raad heeft unaniem voor deze aanpassing gestemd.

“Yes we can”

We hebben een motie van GroenLinks mede ondertekend om ons aan te sluiten bij de gemeenten die statiegeld op blikjes bepleiten. “Yes we can” heet dat initiatief. De ChristenUnie wil niet alleen een schone omgeving, maar ook zuinig omgaan met grondstoffen, op weg naar een circulaire economie. Na enige discussie: “het komt er toch al? - ja op termijn, en het is ook goed voor de bewustwording” heeft de meerderheid van de raad voor de motie gestemd.

Bestemmingsplan Stationsgebied

Met dit bestemmingsplan komt de afronding van de Traverse Dieren weer een stap verder. Dat project was voor ons allemaal spannend, maar voor de aanwonenden in het bijzonder. In het bestemmingsplan worden de grenzen echt gelegd op wat het nu is geworden. Er zat eerst veel meer ruimte in. Die aanpassing geeft zekerheid aan de aanwonenden. Als fractie waarderen we het dat de gemeente zich hierin een betrouwbare overheid heeft getoond.

Omgevingswet

We hebben een procesdocument voor de invoering van de Omgevingswet vastgesteld. Volgens deskundigen is het invoeren van de Omgevingswet nog ingrijpender dan de Sociale Decentralisaties. Dat wordt nog niet zo ervaren. Ik vrees dat dit betekent dat we de consequenties nog niet geheel overzien. De ChristenUnie  heeft opgeroepen aandacht te hebben voor de positie van het zwakke tegenover (daad)krachtige ontwikkelaars. Daarbij denken we aan aanwonenden en natuur en landschap.

Het was een vrij korte vergadering, digitaal. We zijn weer begonnen.

« Terug

Reacties op 'Eerste raadsvergadering 2021, 26 januari'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.