Moties en amendementen

Onderzoek openluchtzwembad langer open

Motie Onderzoek openluchtzwembad langer open

De raad van de gemeente Rheden in vergadering bijeen op 8 november 2016 sprekende over de begroting 2017-2020

Constaterende dat:

-          Het openluchtzwembad De Hangmat te Rheden nu rond 1 september sluit

 

Overwegende dat:

-          De ontwrichting van ons klimaat ook positieve neveneffecten heeft in de vorm van hoge temperaturen in september

-          Dit jaar september zelfs warmer was dan augustus

-          Er in samenhang daarmee vraag is naar langere openstelling van het zwembad

-          Er diverse acties zijn om vooral jongeren als ouderen aan het sporten te krijgen

 

 

Draagt het college op:

-          Te onderzoeken wat de kosten zijn van het langer open houden van het zwembad na 1 september

  • Hierbij rekening te houden met de maximale inzet van vrijwilligers
  • Ook eventuele arrangementen voor sportstimulering hierbij te betrekken
  • Aan te geven welke bezoekersaantallen we in september mogen verwachten

 

-          De raad uiterlijk 1 maart 2017 hierover te informeren

 

En gaat over tot de orde van de dag.

fractie CU

 

Hendri Witteveen

Moties

Amendementen